onsdag 5. mai 2010

Pionertida Lumière Brødrene

”Filmen er eit resultat av menneskets år hundrelange drøym om ein perfekt illusjon”

Pre-cinema perioden/Før kino perioden” var perioden kor filmskaparane måtte finne ut korleis dei skulle forstørre bilete opp på eit lerret med hjelp av ei linse og ei lyskilde.

Dei franske brødrane Lumiére hadde den aller første offentlige film framsyninga i Paris 1985

Fram til 1920-årene var stumfilmen praktisk

talt enerådende på kino. Alle replikker ble

gjengitt med mellomtekster, og en pianist i

kinosalen sørget for musikken.

De første filmene ble laget med et stillestående

kamera, et slags filmet teater. I de ti til

femten første årene av filmens historie ble det

stort sett laget korte, raskt produserte enaktere.

Enakterne ble vist på de utallige kinoene som

dukket opp i disse årene.

La sortie des usines Lumière / Arbeiderne forlater fabrikken (1895)


L'Arrivée d'un train à La Ciotat / Toget ankommer stasjonen (1895)

-XOXO